MDČR: Bezpečnější provoz bezpilotních letadel, vláda schválila novelu umožňující další kontrolu dronů

Vláda schválila novelu zákona o civilním letectví, která doplňuje nedávno zavedená evropská pravidla pro užívání dronů a je součástí koncepce fungování bezpilotních letadel v Česku. Zákon zavádí další kontrolní mechanismy či vyřizování dokladů on-line a navazuje na již funkční registraci provozovatelů a školení dálkově řídících pilotů dle evropských pravidel.  „Chceme využívat drony a moderní technologie …

Aktualizace českého znění eRules pro UAS

Došlo k aktualizaci dokumentu eRules UAS CS. Předmětem změny je zapracování rozhodnutí výkonného ředitele EASA 2020/022/R, ze dne 15. prosince 2020, kterým se vydává následující: Amendment 1 k Přijatelným způsobům průkazu a poradenskému materiálu k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947 a k jeho Příloze (Část UAS)(„AMC a GM k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947 – 1. …

Evropská legislativa pro drony od roku 2021

Záchytné body – nová sjednocující evropská legislativa: – pro EU vypracovala Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA (European Union Aviation Safety Agency)– platnost od 31. 12. 2020 (původně před Covid 19 od 1. 7. 2020)– cíle: sjednocení a zpřehlednění pravidel pro celou EU, zjednodušení pohybu dronů a souvisejícího zboží pro prodejce a dodavatele a s tím …