MDČR: Bezpečnější provoz bezpilotních letadel, vláda schválila novelu umožňující další kontrolu dronů

Vláda schválila novelu zákona o civilním letectví, která doplňuje nedávno zavedená evropská pravidla pro užívání dronů a je součástí koncepce fungování bezpilotních letadel v Česku. Zákon zavádí další kontrolní mechanismy či vyřizování dokladů on-line a navazuje na již funkční registraci provozovatelů a školení dálkově řídících pilotů dle evropských pravidel. 

Bezpečnější provoz bezpilotních letadel, vláda schválila novelu umožňující další kontrolu dronů

„Chceme využívat drony a moderní technologie v dopravě v souladu s evropskými i světovými trendy a přitom dostatečně chránit bezpečnost i soukromí lidí. Zároveň umožňujeme registrovat drony nebo vyřizovat si doklady či podávat žádosti on-line v rámci elektronizace státní správy,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Projednaná legislativa k novým evropským pravidlům pro provoz od roku 2021 blíže upřesňuje dohled nad dodržováním pravidel, stanoví sankce a zavádí možnost podávání některých typů žádostí o provozní povolení on-line. Zakotvuje též postupy pro vytváření různých typů zón s omezeními nebo zvláštními pravidly pro drony. Veškeré tyto aktuální zóny pak od roku 2022 budou přehledně zobrazené ve státem garantované tzv. digitální mapě.

Novela zákona do budoucna zavádí i možnost vyhlášení prostorů „U-Space“ v České republice, které mají přinést pokročilejší úroveň provozu dronů a jejich integrace. Bude tím umožněn bezpečný souběžný provoz více dronů v dané lokalitě, což je jeden z předpokladů pro naplnění vizí zahrnujících dále v budoucnu např. i přepravu nákladu nebo lidí.

Novelou se následně bude zabývat Parlament ČR, účinná by měla být v polovině roku 2021.

Od 31. 12. 2020 v ČR i celé Evropské unii platí nová s novelou související pravidla pro provozování dronů. Platí pro nově prodané, i dříve nakoupené stroje; vztahují se také na letecké modely, tedy všechny letadla bez pilota. Nově se drony klasifikují do tří kategorií a je nutná registrace provozovatele na webu Úřadu civilního letectví, kde provozovatel obdrží registrační číslo a jím označí všechny své drony. Podrobnosti zde.

Zdroj: MDČR

Aktualizace českého znění eRules pro UAS

Došlo k aktualizaci dokumentu eRules UAS CS. Předmětem změny je zapracování rozhodnutí výkonného ředitele EASA 2020/022/R, ze dne 15. prosince 2020, kterým se vydává následující: Amendment 1 k Přijatelným způsobům průkazu a poradenskému materiálu k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947 a k jeho Příloze (Část UAS)(„AMC a GM k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947 – 1. vydání, Amendment 1“ a „AMC a GM k Části UAS – 1. vydání, Amendment 1“).

eRules UAS CS

Související dokumenty naleznete na stránce AMC a GM – UAS.

Zdroj: ÚCL / CAA

Evropská legislativa pro drony od roku 2021

Záchytné body – nová sjednocující evropská legislativa:

– pro EU vypracovala Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA (European Union Aviation Safety Agency)
– platnost od 31. 12. 2020 (původně před Covid 19 od 1. 7. 2020)
– cíle: sjednocení a zpřehlednění pravidel pro celou EU, zjednodušení pohybu dronů a souvisejícího zboží pro prodejce a dodavatele a s tím související rozvoj celého odvětví a vznik nových pracovních míst, bezpečnost leteckého provozu, lidí, jejich soukromí a životního prostředí
– povinnost registrovat stroj také pro hobby piloty, což je zásadní rozdíl oproti původnímu Doplňku X
– základní splnění podmínek: splnit online test (platnost této zkoušky 5 let) a registrovat dron nad 250 g (+ také lehčí s kamerou) u ÚCL (speciální (přísnější) pravidla pak budou platit například pro komerčně využívané drony)

Kategorie UAV:

Open
– do 25 kg
– bez povolení před letem, omezení pro letiště a zakázané zóny (například národní parky)
– omezení v případě kamery (kvůli ochraně soukromí – GDPR)
– max. rychlost 19 m/s (kvůli dopadové energii)
– max. výška 120 m, min. 15 m nad překážkou
– max. napětí 24 V
– „na dohled“ nebo s dále s licencovaným provozovatelem UAV
– min. 16 let nebo v doprovodu licencovaného pilota

Kategorie A1 – možnost létat nad lidmi, kromě shromážděním lidí, v režimu Follow me max. 50 m od pilota

Třída C0 – do 250 g, omezení kamery, není věkové omezení (hračky)
Třída C1 – od 250 g do 900 g, registrace ÚCL, štítek, zkouška (40 otázek)

A2 – nejméně 30 m od shromáždění lidí, 150 m od obydlených prostor

Třída C2 – od 900 g do 4 kg, registrace ÚCL, štítek, zkouška (40 otázek), nesmí létat nad lidmi, pokud majitel kromě on-line školení a testu neprodělá ještě náročnější zkoušky na ÚCL (30 otázek na další témata jako jsou meteorologie, provedení letu bezpilotních systémů, provozní a technická opatření ke zmírnění nebezpečí na zemi)

A3 – jen daleko od lidí i zástavby (ideálně na vyhrazených plochách modelářských letišť), 150 m od obydlených míst

Třída C3 – od 4 do 25 kg, povinnost světel, omezení rozměrů do 3 m
Třída C4 – od 4 do 25 kg, povinnost, světel, plně manuální ovládání, bez omezení rozměrů

Specifik

Profi – komerční letecké práce (a drony nad 25 kg), pojištění, provozní příručka, scénáře provozu, rizikové postupy (SORA, LUC, deklarace o shodě), štítek, testy teoretický i praktický (zkouška ÚCL), od 16 let, povolení od členského státu, pokud bude let probíhat mimo ČR

Certified

Profi – vysoké riziko, experimentální stroje (např. pro doručování pošty),

Podrobně informuje DronPro: https://dronpro.cz/jednotna-evropska-legislativa-pro-drony-co-znamena-pro-ceske-hobby-a-profi-piloty

Pojištění: Drony v ČR budou od příštího roku létat dle nových pravidel

K 31. prosinci 2020 začnou platit v České republice a celé Evropské unii nová pravidla pro provoz bezpilotních letadel, zpravidla označovaných jako „drony“. Z důvodu soustředění se na priority spojené s bojem proti šíření nákazy COVID 19 se posouvá původně avizovaný termín, kterým měl být 1. červenec letošního roku. Po zbytek letošního roku tak nadále zůstává v platnosti dosavadní úprava. Nová pravidla se budou týkat především registrace dronů, podmínek jejich provozu a požadavků na jejich technické parametry. Jednotná pravidla umožní provoz dronů napříč všemi státy EU.

„Hlavní změnu představuje povinnost provozovatele dronu registrovat se v novém registru Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), od kterého získá unikátní identifikační číslo, kterým označí všechny své drony. Tato registrace se bude týkat drtivé většiny dronů. Bude probíhat on-line a zdarma,“ představuje nový systém ředitel Odboru civilního letectví Ministerstva Dopravy Zdeněk Jelínek.

Dojde k zavedení tři základní kategorie provozu dronů: „otevřená“, „specifická“ a „certifikovaná“. Nejnižší, „otevřená“, kategorie provozu umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, za předpokladu, že budou splněny jasně dané podmínky. Střední, „specifická“ kategorie provozu umožní provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie. Nejpřísněji regulovaná, „certifikovaná“, kategorie je pak zamýšlena spíše pro sofistikovaný provoz bezpilotních letadel v budoucnu.


Mohlo by vás zajímat: Glosa Roberta Stejkory: Co nám covid vzal a co nám covid dal


Stávající prostory, ve kterých je létání dronů zakázáno nebo omezeno, zůstanou prozatím v zásadě zachovány. Po přechodnou dobu dvou let bude také možné provozovat drony, které nebudou zcela odpovídat novým celoevropským požadavkům na technické parametry a vybavení dronů. Na provozovatele bezpilotních letadel sdružené ve Svazu modelářů České republiky a dodržující omezení plynoucí z dosavadních vnitrostátních pravidel se bude vztahovat dvouleté období s výjimkami z nových pravidel.

Ministerstvo dopravy a Úřad pro civilní letectví v dostatečném předstihu představují pravidla, která od příštího roku budou upravovat provoz bezpilotních letadel. Desatero hlavních změn najdete v závěrečné rekapitulaci a podrobnosti v příloze. Informace o nových pravidlech budou průběžně zveřejňovány i na speciálním webu Létejte zodpovědně.

 • Přehled hlavních změn platných od 31. 12. 2020:
  Provozovatel dronu se musí zaregistrovat v novém registru, který zprovozní Úřad pro civilní letectví (ÚCL), obratem obdrží jedinečné identifikační číslo, kterým označí veškeré své drony.
 • Povinná registrace se bude týkat velké většiny osob, které provozují dron s hmotností již od 250 g.
 • Registrace bude probíhat on-line bez nutnosti dostavit se osobně na ÚCL a bude zdarma.
 • Budou zavedeny tři základní kategorie provozu dronů podléhající odlišným regulačním požadavkům.
 • Nejnižší, otevřená, kategorie provozu umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, jakkoli s řadou omezení a požadavků, např. na proškolení pilotů apod.
 • Střední, specifická kategorie provozu umožní provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie. Nejpřísněji regulovaná, certifikovaná, kategorie je pak zamýšlena spíše pro sofistikovaný provoz do budoucna.
 • Stávající prostory, kde je v ČR dronům povoleno, nebo zakázáno létat (např. okolí letišť) zůstanou alespoň zpočátku v zásadě zachovány.
 • Nově budou stanoveny i požadavky na technické parametry a vybavení dronů prodávaných v ČR, přechodně bude nicméně možné omezeně užívat i stávající, takto nevybavené, drony.
 • Přechodně bude umožněno pokračovat podle platných vnitrostátních pravidel v provozování modelů letadel v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů – v ČR konkrétně Svazu modelářů České republiky z. s.
 • Výše uvedená pravidla budou umožňovat provoz dronů napříč všemi státy EU, samozřejmě za předpokladu splnění případných dodatečných požadavků daného státu.

Více informací ZDE

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Agentura ochrany přírody: Povolování létání s drony

Je provoz „dronů“ na území ZCHÚ omezen a proč?

Jakékoliv letuschopné bezpilotní zařízení vydává nepřirozené zvuky, které (kromě vlastního pohybu zařízení ve vzduchu) mohou rušit volně žijící živočichy, a na jaře pak zejména hnízdící ptáky. Tato zařízení tak mohou představovat z hlediska ochrany zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“) a přírody obecně problém. 

Na provoz tzv. dronů a dalších letuschopných bezpilotních zařízení na území ZCHÚ se proto vztahují určitá omezení, a to i u těch nejmenších a nejjednodušších zařízení, která jsou na trhu dostupná.

Jak mám postupovat, pokud chci „dron“ provozovat v ZCHÚ?

Pokud zamýšlíte na území ZCHÚ provozovat jakékoli letuschopné bezpilotní zařízení, potřebujete v prvé řadě případná povolení Úřadu pro civilní letectví. V případě, že záměr provozu letuschopného bezpilotního zařízení bude v dané lokalitě v rozporu se zájmy ochrany přírody, budete potřebovat další nezbytné povolující akty vydávané příslušným orgánem ochrany přírody. Mezi těmito povolujícími akty lze jmenovat např. druhovou výjimku ve smyslu § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“) nebo povolení dle § 5b odst. 1 ZOPK, kterým se stanoví odchylný postup při ochraně ptáků. V závislosti na charakteru letu a zamýšlené trase mohou být však potřeba jiné specifičtější povolující akty. Pokud zamýšlíte v ZCHÚ provozovat dron s maximální vzletovou hmotností větší než 25 kg, nebo pokud účel zamýšleného letu je jiný než soutěžní, sportovní či rekreační (typicky půjde o účely výdělečné, experimentální a výzkumné), je dle čl. 8 leteckého předpisu Pravidla L2, Doplněk X – Bezpilotní systémy třeba získat povolení Úřadu pro civilní letectví. Vydání tohoto povolení je vázáno na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.

K vydávání všech těchto povolujících aktů je na území chráněných krajinných oblastí (mimo CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce), národních přírodních rezervací, národních přírodních památek (mimo území národních parků a vojenských újezdů, CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce) příslušná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR („AOPK ČR“).

Pro určení, zda k realizaci zamýšleného letu bude nutné získání dalších povolujících aktů, je třeba disponovat odbornými znalostmi o konkrétní lokalitě. Záměr provozovat jakékoliv letuschopné bezpilotní zařízení proto doporučujeme předem diskutovat s příslušným Regionálním pracovištěm AOPK ČR.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/statni-sprava/vybrane-spravni-agendy/povolovani-letani-s-drony/