MDČR: Bezpečnější provoz bezpilotních letadel, vláda schválila novelu umožňující další kontrolu dronů

Vláda schválila novelu zákona o civilním letectví, která doplňuje nedávno zavedená evropská pravidla pro užívání dronů a je součástí koncepce fungování bezpilotních letadel v Česku. Zákon zavádí další kontrolní mechanismy či vyřizování dokladů on-line a navazuje na již funkční registraci provozovatelů a školení dálkově řídících pilotů dle evropských pravidel.  „Chceme využívat drony a moderní technologie …

Aktualizace českého znění eRules pro UAS

Došlo k aktualizaci dokumentu eRules UAS CS. Předmětem změny je zapracování rozhodnutí výkonného ředitele EASA 2020/022/R, ze dne 15. prosince 2020, kterým se vydává následující: Amendment 1 k Přijatelným způsobům průkazu a poradenskému materiálu k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947 a k jeho Příloze (Část UAS)(„AMC a GM k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947 – 1. …

Evropská legislativa pro drony od roku 2021

Záchytné body – nová sjednocující evropská legislativa: – pro EU vypracovala Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA (European Union Aviation Safety Agency)– platnost od 31. 12. 2020 (původně před Covid 19 od 1. 7. 2020)– cíle: sjednocení a zpřehlednění pravidel pro celou EU, zjednodušení pohybu dronů a souvisejícího zboží pro prodejce a dodavatele a s tím …

Pojištění: Drony v ČR budou od příštího roku létat dle nových pravidel

K 31. prosinci 2020 začnou platit v České republice a celé Evropské unii nová pravidla pro provoz bezpilotních letadel, zpravidla označovaných jako „drony“. Z důvodu soustředění se na priority spojené s bojem proti šíření nákazy COVID 19 se posouvá původně avizovaný termín, kterým měl být 1. červenec letošního roku. Po zbytek letošního roku tak nadále …

Agentura ochrany přírody: Povolování létání s drony

Je provoz „dronů“ na území ZCHÚ omezen a proč? Jakékoliv letuschopné bezpilotní zařízení vydává nepřirozené zvuky, které (kromě vlastního pohybu zařízení ve vzduchu) mohou rušit volně žijící živočichy, a na jaře pak zejména hnízdící ptáky. Tato zařízení tak mohou představovat z hlediska ochrany zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“) a přírody obecně problém.  Na provoz tzv. …