01
/
01
/
media | drone | web | consulting

Vysvětlení legislativy týkající se dronů z pohledu videomakera – Petr Špetla